Sabies que a LET’S English et pots preparar pels exàmens oficials del BRITISH COUNCIL?

Què és el British Council?

British Council és l’organització del Regne Unit per a les relacions culturals i les oportunitats educatives.
Crea connexions, entesa i confiança entre els ciutadans del Regne Unit i d’altres països, a través de l’art i la cultura, l’educació i la llengua anglesa.

Què és l’examen Aptis ESOL?

AptisESOL és un innovador examen d’anglès multinivell, dissenyat i desenvolupat per experts en el camp de l’avaluació d’idiomes del British Council recolzat per les darreres investigacions en metodologia de l’avaluació.

Avalua la teva competència en les quatre destreses en anglès: expressió oral, comprensió auditiva, comprensió lectora i expressió escrita, a tot el rang de nivells A1 a C2 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües (MCER).

De la mateixa manera que passa amb exàmens dissenyats per altres institucions, Aptis ESOL està regulat per l’Oficina de Qualificacions i Regulació d’Examen (Ofqual), que regula qualificacions, exàmens i avaluacions a Anglaterra.

A Espanya, Aptis ESOL està reconegut per multitud d’institucions i departaments d’educació com a certificació oficial de competència lingüística en anglès.

En quines variants està disponible?

Aptis for Teens – és un examen dissenyat per a estudiants de 13 a 17 anys, que avalua les quatre principals habilitats lingüístiques, i certifica els nivells A1 a B2 del MCER. *

-Aptis ESOL General – dissenyada per a candidats de més de 16 anys, amb l’objectiu d’aconseguir el B2-First, encara que mesura fins al nivell C. És la versió més utilitzada, ja que és la que utilitzen els universitaris per a graduar-se i /o sol·licitar Erasmus*.

De la mateixa manera, és la versió que fan servir treballadors i empreses quan necessiten acreditar el seu nivell d’anglès.

 -Aptis ESOL Advanced – avalua els nivells C1 i C2.

 -Aptis ESOL for Teachers – Dissenyada específicament per a professors i altres candidats que treballin dins el sector educatiu i necessitin certificar el seu nivell d’anglès. Avalua els nivells A1 a B2 al Marc Comú Europeu de Referència de les llengües (MCER).*

 *Els candidats que mostrin un nivell superior a B2 obtenen una C al MCER.
LET’S English és membre de Aptis Global Network. Col·laborem amb el British Council per garantir que l’examen Aptis arribi a un nombre més gran de persones, a més llocs i d’una manera més eficaç.